Zobrazení položek podle značky: menu

Občas se může vyskytnout problém při administraci joomla stránek, a to nemožnost změny pořadí položek v menu. Joomla samozřejmě umí položky menu seskupit v libovolném pořadí buď jednoduchým přečíslováním, nebo posunem nahoru dolů pomocí šipek u jednotlivých položek. 

Zveřejněno v Joomla